ZAMÓWIENIA

24.11.2020 ZAPYTANIE OFERTOWE Działania informacyjno – promocyjne

Data zakończenia: -
Status: Zakończone
Znak sprawy: LP.281.167.2020

 

 

 

Ogłoszenie o zapytaniu ofertowym wraz z załącznikami zostało opublikowane:

1) w bazie konkurencyjności

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/18291

2) na platformie zakupowej Zamawiającego

https://mpk-krakow.ezamawiajacy.pl/pn/mpk-krakow/demand/notice/public/20029/details