ZAMÓWIENIA

12.11.2020 Sukcesywne dostawy umundurowania dla prowadzących pojazdy

Data zakończenia: -
Status: W trakcie realizacji
Znak sprawy: LP.281.149.2020

SIWZ wraz z wszystkimi załącznikami dostępna jest na platformie zakupowej pod linkiem:
https://mpk-krakow.ezamawiajacy.pl