ZAMÓWIENIA

04.11.2020 Dostawa urządzeń sieciowych

Data zakończenia: -
Status: Zakończone
Znak sprawy: LP.281.154.2020

SIWZ wraz z wszystkimi załącznikami dostępna jest na platformie zakupowej pod linkiem:
https://mpk-krakow.ezamawiajacy.pl

Wynik postępowania