ZAMÓWIENIA

03.11.2020 Dostawy wkładek metalowo gumowych typu MEGI do wózków NGT8 oraz wkładek z łącznikiem i bez łącznika do kół tramwajowych typu BOCHUM 54

Data zakończenia: -
Status: Zakończone
Znak sprawy: LP.281.148.2020

 SIWZ wraz z załącznikami dostępna jest na platformie zakupwej Zamawiającego

mpk-krakow.ezamawiajacy.pl/pn/mpk-krakow/demand/notice/lowcost/current/list

Wynik postępowania