ZAMÓWIENIA

03.11.2020 Sukcesywne dostawy narzędzi ślusarskich

Data zakończenia: -
Status: W trakcie realizacji
Znak sprawy: LP.281.157.2020

 SIWZ wraz z załącznikami dostępna jest na platformie zakupwej Zamawiającego

mpk-krakow.ezamawiajacy.pl/pn/mpk-krakow/demand/notice/lowcost/current/list