ZAMÓWIENIA

27.10.2020 Dostawy amortyzatorów produkcji firm KONI B.V. ITT COMPANY lub GEREP Maschinenbau GmbH do wagonów GT8S, EU8N, NGT8, 2014N

Data zakończenia: -
Status: Zakończone
Znak sprawy: LP.281.147.2020

SIWZ wraz z załącznikami dostępna jest na platformie zakupwej Zamawiającego

mpk-krakow.ezamawiajacy.pl/pn/mpk-krakow/demand/notice/lowcost/current/list

Wynik postępowania