ZAMÓWIENIA

23.10.2020 Sukcesywne dostawy emalii, lakierów, podkładów, utwardzaczy, rozcieńczalników, szpachli i materiałów uzupełniających, emalii akrylowych, silikonów, mas uszczelniających, klejów, past polerskich

Data zakończenia: -
Status: Zakończone
Znak sprawy: LP.281.146.2020

SIWZ wraz z wszystkimi załącznikami dostępna jest na platformie zakupowej pod linkiem:
https://mpk-krakow.ezamawiajacy.p

Wynik postępowania