ZAMÓWIENIA

23.10.2020 Opracowanie koncepcji i wykonanie projektu budowlano – wykonawczego przebudowy i modernizacji hali SO2 na terenie SOT Nowa Huta

Data zakończenia: -
Status: Zakończone
Znak sprawy: LP.281.131.2020

SIWZ wraz z wszystkimi załącznikami dostępna jest na platformie zakupowej pod linkiem:
https://mpk-krakow.ezamawiajacy.pl

Wynik postępowania