ZAMÓWIENIA

20.10.2020 Sukcesywne dostawy oleju opałowego lekkiego do Domu Wypoczynkowego „Patrycja” w Zakopanem

Data zakończenia: -
Status: Zakończone
Znak sprawy: LP.281.141.2020

SIWZ wraz z wszystkimi załącznikami dostępna jest na platformie zakupowej pod linkiem:
https://mpk-krakow.ezamawiajacy.pl

Wynik postępowania