ZAMÓWIENIA

20.10.2020 Regeneracja sprzęgła metalowo-gumowego do wagonów tramwajowych GT8S, EU8N, E1, GT6, N8

Data zakończenia: -
Status: Zakończone
Znak sprawy: LP.281.143.2020

 SIWZ wraz z wszystkimi załącznikami dostępna jest na platformie zakupowej pod linkiem:
https://mpk-krakow.ezamawiajacy.pl

Wynik postępowania