ZAMÓWIENIA

07.10.2020 Świadczenie usług w zakresie odbioru oraz zagospodarowania odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne z obiektów MPK S.A. w Krakowie i bezpłatne podstawienie kontenerów na przedmiotowe odpady

Data zakończenia: -
Status: W trakcie realizacji
Znak sprawy: LP.281.133.2020

SIWZ wraz z wszystkimi załącznikami dostępna jest na platformie zakupowej pod linkiem:
https://mpk-krakow.ezamawiajacy.pl