ZAMÓWIENIA

05.10.2020 Przedłużenie wsparcia technicznego producenta dla oprogramowania VMware

Data zakończenia: -
Status: W trakcie realizacji
Znak sprawy: LP.281.127.2020

  SIWZ wraz z wszystkimi załącznikami dostępna jest na platformie zakupowej pod linkiem:
https://mpk-krakow.ezamawiajacy.pl