ZAMÓWIENIA

23.09.2020 Dostawa opończy tramwajowych produkcji HUBNER do modernizowanych wagonów GT8S i EU8N

Data zakończenia: -
Status: Zakończone
Znak sprawy: LP.281.132.2020

SIWZ wraz z wszystkimi załącznikami dostępna jest na platformie zakupowej pod linkiem:
https://mpk-krakow.ezamawiajacy.pl

Wynik postępowania