ZAMÓWIENIA

26.08.2020 Sukcesywne dostawy artykułów administracyjno-biurowych dla potrzeb Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego S.A. w Krakowie

Data zakończenia: -
Status: Zakończone
Znak sprawy: LP.281.120.2020

SIWZ wraz z wszystkimi załącznikami dostępna jest na platformie zakupowej pod linkiem:

https://mpkkrakow-pzp.logintrade.net/rejestracja/przetargi.html

Wynik postępowania