ZAMÓWIENIA

21.08.2020 Sprzątanie obiektów (pomieszczeń, budynków i ich otoczenia) MPK S.A. w Krakowie

Data zakończenia: -
Status: W trakcie realizacji
Znak sprawy: LP.281.110.2020

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można pobrać bezpłatnie poprzez platformę zakupową Zamawiającego – moduł ZAMÓWIENIA PUBLICZNE https://mpkkrakow-pzp.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html mpkkrakow-pzp.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

Pliki

Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym przekazane do Urzędu Publikacji Unii Europejskiej w dniu 18.08.2020r.