Ważne: Strona www.mpk.krakow.pl wykorzystuje pliki cookies.
Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych, statystycznych, świadczenia usług. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia. - Poznaj szczegóły.

Sprawdź ważność biletu

Rodzaj karty
Data* (RRRR-MM-DD)
Nr klienta/albumu
Nr karty KKM
* Pokazywane są wszystkie bilety ważne w danym dniu i wszystkie późniejsze
Jakie dane wpisać aby sprawdzić ważność?

Sonda

Jakie cyklicznie organizowane przez MPK SA w Krakowie wydarzenie jest najciekawsze:

drukuj zwiększ czcionkę czcionka standardowa zmniejsz czcionkę

Polityka prywatności i Polityka cookies

           

Polityka prywatności i plików cookies

 

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. w Krakowie w pełni respektuje i szanuje prawo do prywatności danych osobowych klientów publicznego transportu zbiorowego, swoich pracowników, kontrahentów i partnerów. W celu zapewnienia transparentności procesów przetwarzania danych osobowych, w niniejszej Polityce, przedstawiamy Państwu, w szczególności cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych, informujemy komu dane udostępniamy oraz jakie prawa, na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwane dalej „RODO”, Państwu przysługują.

 

Administrator danych osobowych

 

Administratorem Państwa danych osobowych jest Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. w Krakowie, ul. Św. Wawrzyńca 13, 31-060 Kraków, NIP: 6790085613, REGON: 003911311, tel.: 12 254 14 54, a w zakresie wydawania i obsługi Krakowskiej Karty Miejskiej – Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie z siedzibą przy ul. Centralnej 53 w Krakowie, w imieniu i na rzecz którego działa MPK S.A. w Krakowie.

 

Inspektor Ochrony Danych

 

W celu zapewnienia zgodności przetwarzania danych osobowych z obecnie obwiązującymi - w obszarze ochrony danych osobowych - regulacjami prawnymi oraz zapewnienia ochrony praw i wolności naszych klientów, pracowników, kontrahentów i partnerów biznesowych powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

 

W konsekwencji, w przypadku jakichkolwiek pytań w zakresie ochrony danych osobowych prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego S.A. w Krakowie, który możliwy jest poprzez adres e-mail: iodo@mpk.krakow.pl lub telefonicznie pod numerem: (12) 254 14 54.

 

Dodatkowo, w przypadku pytań w zakresie przetwarzania danych osobowych w ramach Krakowskiej Karty Miejskiej zachęcamy do kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, który możliwy jest poprzez adres e-mail: iod@zikit.krakow.pl.

 

Cele przetwarzania danych osobowych

 

Państwa dane osobowe będą przet6warzane, przez MPK S.A., w celu:

Podstawa przetwarzania: realizacja umowy bądź podjęcie działań niezbędnych do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Podanie danych osobowych uzależnia podjęcie działań mających na celu zawarcie i realizację umowy.

 

 • wydania Krakowskiej Karty Miejskiej, korzystania z funkcjonalności portalu eBILET i portalu mKKM, wydania mobilnej Krakowskiej Karty Miejskiej, zawarcia umowy zakupu biletu okresowego, a także prowadzenia ewidencjonowania sprzedanych biletów i kontroli rozpatrywania reklamacji w tym zakresie. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu wydania Krakowskiej Karty Miejskiej,
 • udziału w licytacji bądź przetargu organizowanym przez MPK S.A.

Podstawa przetwarzania: zgoda osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do osiągnięcia celu.

 • analizy i udzielenia odpowiedzi na zapytanie przekazane za pośrednictwem formularza kontaktowego bądź poprzez wiadomość elektroniczną,

Wyjaśniamy, iż wysłanie wiadomości e-mail będzie traktowane jako zapoznanie się z niniejszą Polityką, a tym samym wyrażenie zgody na przetwarzanie adresu e-mail oraz danych osobowych zawartych w treści wiadomości e-mail. Link do Polityki prywatności zaimplementowano przy adresie e-mail na stronie www.mpk.krakow.pl.

 • uczestnictwa w konkursie.

 

Informujemy, iż ma Pan/Pani prawo do cofnięcia każdej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 

Podstawa przetwarzania: obowiązek prawny ciążący na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Podanie danych osobowych stanowi wymóg prawny.

 

 • analizy i rozpatrzenia skarg, wniosków, pochwał oraz innych postulatów,
 • wypełnienia obowiązków podatkowych,
 • i innych wynikających wprost z przepisów prawa. 

 

 
Podstawa przetwarzania: prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 • ustalenie, obrona i dochodzenie roszczeń.

 

 

Bezpieczeństwo

 

MPK S.A. chroni dane osobowe stosując odpowiednie techniczne oraz organizacyjne środki bezpieczeństwa w celu uniknięcia przypadkowych bądź umyślnych manipulacji tych danych, ich utraty, zniszczenia lub uzyskania do nich nieautoryzowanego dostępu. Środki bezpieczeństwa wdrażane są sukcesywnie w oparciu o wyniki analizy ryzyka, przy uwzględnieniu postępu technologicznego.

 

Okres przetwarzania danych osobowych

 

Dane osobowe gromadzone zgodnie z celami określonymi w niniejszej Polityce są przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji danego celu, w tym realizacji umowy, wypełnienia wymogu prawnego, a także w związku z zabezpieczeniem interesu Państwa oraz Administratora danych, tj. do czasu przedawnienia lub wygaśnięcia roszczeń.

 

W przypadku, gdy podstawą przetwarzania jest zgoda, dane będą przetwarzane do momentu jej wycofania. Jedynym wyjątkiem jest udział w konkursie, w takim przypadku okres przetwarzania danych zostaje ograniczony do czasu trwania akcji oraz jej rozliczenia (nie wyłącza to prawa do odwołania zgody, a tym samym rezygnacji z udziału w konkursie, w dowolnym momencie).

 

Odbiorcy danych

 

Odbiorcami Państwa danych osobowych, w zależności od celu przetwarzania, mogą być: Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, podmioty uprawnione do kontroli biletów, firmy doradcze i konsultingowe, kancelarie prawne, firmy windykacyjne, firmy wysyłkowe, firmy księgowe, dostawcy rozwiązań informatycznych, firmy obsługujące płatności, banki, firmy ubezpieczeniowe, firmy świadczące usługi marketingowe, firmy wspomagające MPK S.A. w organizacji konkursów, dostawcy usług telekomunikacyjnych, firmy utylizujące dokumenty, uprawnione organy państwowe.

 

Prawa podmiotu danych i Administratora

 

Mają Państwo prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, iż udostępnione nam dane są przetwarzane niezgodnie z przepisami ww. rozporządzenia.

 

Ponadto, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych, gdy odbywa się ono na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora. Niemniej, informujemy, iż udostępnione przez Pana/Panią dane nie będą przez nas przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania.

 

W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania z obowiązującym prawem, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

W celu realizacji ww. praw prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych MPK S.A lub/i w zakresie Krakowskiej Karty Miejskiej z Zarządem Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, do których dane kontaktowe udostępniono powyżej.

 

Rozpatrzenie wniosku jest wolne od opłat. Jeżeli jednak żądanie jest nieuzasadnione lub często powtarzane, Administrator może nałożyć uzasadnioną opłatę, uwzględniającą rozsądne koszty administracyjne związane z rozpoznaniem wniosku, komunikacją lub przeprowadzeniem wnioskowanych operacji albo odmówić rozpoznania wniosku.

 

Polityka cookies

 

Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

 

Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

 

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu - Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. z siedzibą pod adresem ul. Jana Brożka 3, 30-347 Kraków.

 

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

 • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 • utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
 • W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: "sesyjne"  (session cookies) oraz "stałe" (persistent cookies). Cookies "sesyjne" są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). "Stałe" pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 • W ramach Serwisu www.mpk.krakow.pl stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

 

Nazwa Cookie Rodzaj Cel zapisania
ASP.NET_SessionId Sesyjne Przechowuje informację o tym, czy strona jest wyświetlana jako zwykła czy jako "dla niedowidzących"
Style Trwałe Przechowuje identyfikator sesji
Edito.FormView Trwałe Przechowuje informacje o wypełnieniu formularza
Edito.Polls Trwałe Przechowuje informacje o wypełnieniu sondy
Datr Trwałe Facebook
cdata, PHPSESSID Sesyjne Wyszukiwarka połączeń
PREF, GDSESS, GAPS, SNID, GAPS, NID, khcookie Trwałe Google Maps
__utmz    Trwałe Przechowuje informacje o tym, skąd trafił do nas użytkownik
__utma Trwałe    Przechowuje informacje o ilości wyświetleń dla danego użytkownika
__utmb Trwałe Przechowują czas wizyty/przebywania na stronie
__utmc  Sesyjne Przechowują czas wizyty/przebywania na stronie

 

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

 

Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

 

Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

 

Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji "Pomoc" w menu przeglądarki internetowej.

 

Wszelkie prawa zastrzeżone MPK Kraków 2013
realizacja Ideo powered by: Edito CMS