Cenniki biletów okresowych

 

Poniższy cennik obowiązuje od 1 maja 2019 roku

 

 

BILET AKTYWIZUJĄCY IMIENNY – do nabycia i korzystania z takiego biletu uprawnione są osoby bezrobotne, po przedstawieniu zaświadczenia wydanego przez właściwy dla miejsca zamieszkania Urząd Pracy, potwierdzającego, że osoba jest zarejestrowana jako bezrobotna.

UWAGA! Zaświadczenie okazywane w momencie kontroli nie może być wystawione wcześniej niż 3 miesiące, natomiast data ważności nabywanego biletu nie może być późniejsza od daty upływu ważności zaświadczenia.

BILET SOCJALNY IMIENNY – jest biletem miesięcznym wydawanym dla osób, których dochód jest niższy od kryterium dochodowego obowiązującego przy udzielaniu świadczeń z pomocy społecznej, przy czym zlikwidowane zostało ograniczenie wiekowe. Zaświadczenia, na podstawie którego można nabyć  bilety socjalne, wydawane przez właściwy dla miejsca zamieszkania Ośrodek Pomocy Społecznej są ważne jeden miesiąc, po czym przed wykupieniem następnego biletu trzeba udać się po nowe zaświadczenie.

 

Okres ważności Strefa I Strefa II
1 linia 2 linie sieć 1 linia 2 linie sieć
Bilet: Bilet zwykły - normalny
na 1 miesiąc 69,00 zł 89,00 zł 106,00 zł 96,00 zł 104,00 zł 158,00 zł
na 2 miesiące 136,60 zł 176,20 zł 209,90 zł 190,10 zł 205,90 zł 312,80 zł
na 3 miesiące 202,90 zł 261,70 zł 311,60 zł 282,20 zł 305,80 zł 464,50 zł
na 4 miesiące 267,70 zł 345,30 zł 411,30 zł 372,50 zł 403,50 zł 613,00 zł
na 5 miesięcy 331,20 zł 427,20 zł 508,80 zł 460,80 zł 499,20 zł 758,40 zł
na 6 miesięcy 393,30 zł 507,30 zł 604,20 zł 547,20 zł 592,80 zł 900,60 zł
na 7 miesięcy 454,00 zł 585,60 zł 697,50 zł 631,70 zł 684,30 zł 1039,60 zł
na 8 miesięcy 513,40 zł 662,20 zł 788,60 zł 714,20 zł 773,80 zł 1175,50 zł
na 9 miesięcy 571,30 zł 736,90 zł 877,70 zł 794,90 zł 861,10 zł 1308,20 zł
na 10 miesięcy 627,90 zł 809,90 zł 964,60 zł 873,60 zł 946,40 zł 1437,80 zł
na 11 miesięcy 683,10 zł 881,10 zł 1049,40 zł 950,40 zł 1029,60 zł 1564,20 zł
na 12 miesięcy 736,90 zł 950,50 zł 1132,10 zł 1025,30 zł 1110,70 zł 1687,40 zł
Bilet: Bilet zwykły - ulgowy
na 1 miesiąc 34,50 zł 44,50 zł 53,00 zł 48,00 zł 52,00 zł 79,00 zł
na 2 miesiące 68,30 zł 88,10 zł 104,90 zł 95,00 zł 103,00 zł 156,40 zł
na 3 miesiące 101,40 zł 130,80 zł 155,80 zł 141,10 zł 152,90 zł 232,30 zł
na 4 miesiące 133,90 zł 172,70 zł 205,60 zł 186,20 zł 201,80 zł 306,50 zł
na 5 miesięcy 165,60 zł 213,60 zł 254,40 zł 230,40 zł 249,60 zł 379,20 zł
na 6 miesięcy 196,60 zł 253,60 zł 302,10 zł 273,60 zł 296,40 zł 450,30 zł
na 7 miesięcy 227,00 zł 292,80 zł 348,70 zł 315,80 zł 342,20 zł 519,80 zł
na 8 miesięcy 256,70 zł 331,10 zł 394,30 zł 357,10 zł 386,90 zł 587,80 zł
na 9 miesięcy 285,70 zł 368,50 zł 438,80 zł 397,40 zł 430,60 zł 654,10 zł
na 10 miesięcy 313,90 zł 404,90 zł 482,30 zł 436,80 zł 473,20 zł 718,90 zł
na 11 miesięcy 341,50 zł 440,50 zł 524,70 zł 475,20 zł 514,80 zł 782,10 zł
na 12 miesięcy 368,50 zł 475,30 zł 566,00 zł 512,60 zł 555,40 zł 843,70 zł
Bilet: Bilet zwykły - specjalny
na 1 miesiąc x x 80,00 zł x x 126,00 zł
na 2 miesiące x x 158,40 zł x x 249,50 zł
na 3 miesiące x x 235,20 zł x x 370,40 zł
na 4 miesiące x x 310,40 zł x x 488,90 zł
na 5 miesięcy x x 384,00 zł x x 604,80 zł
na 6 miesięcy x x 456,00 zł x x 718,20 zł
na 7 miesięcy x x 526,40 zł x x 829,10 zł
na 8 miesięcy x x 595,20 zł x x 937,40 zł
na 9 miesięcy x x 662,40 zł x x 1043,30 zł
na 10 miesięcy x x 728,00 zł x x 1146,60 zł
na 11 miesięcy x x 792,00 zł x x 1247,40 zł
na 12 miesięcy x x 854,40 zł x x 1345,70 zł
Bilet: Bilet mieszkańca - normalny
na 1 miesiąc 45,00 zł 58,00 zł 69,00 zł x 73,00 zł 121,00 zł
na 2 miesiące 89,10 zł 114,80 zł 136,60 zł x 144,50 zł 239,60 zł
na 3 miesiące 132,30 zł 170,50 zł 202,90 zł x 214,60 zł 355,70 zł
Bilet: Bilet mieszkańca - ulgowy
na 1 miesiąc 22,50 zł 29,00 zł 34,50 zł x 36,50 zł 60,50 zł
na 2 miesiące 44,50 zł 57,40 zł 68,30 zł x 72,30 zł 119,80 zł
na 3 miesiące 66,10 zł 85,30 zł 101,40 zł x 107,30 zł 177,90 zł

Pliki do pobrania

Rozmiar: 0(nazwa pliku jest nieprawidłowa)